Firma NTCC (New Territories Consulting Company) powstała w 2013 roku aby pomagać skuteczniej działać organizacjom społecznym, fundacjom korporacyjnym i grantodawczym, instytucjom kulturalnym i innym zainteresowanym podmiotom.

Nasze zaangażowanie: doradzamy właścicielom firmy w kwestiach ich obecności online. Nadzorowaliśmy przygotowanie identyfikacji wizualnej firmy (logo, wizytówki, papier firmowy etc.). Wykonaliśmy stronę internetową firmy.